bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie nr 500143373-N-2018 z dnia 22-06-2018 r.

22.06.2018

Olsztyn:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 500143373-N-2018 z dnia 22-06-2018 r.

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 572862-N-2018
Data: 14/06/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod znaku Rodła, Krajowy numer identyfikacyjny 24731500000, ul. ul. Paderewskiego 10, 10314 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 526 79 91, e-mail akiktech@wp.pl, faks 89 526 61 11.
Adres strony internetowej (url): www.http://zseh.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.6
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-25, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-28, godzina: 11:00

Opublikował: Kamil Choroszko
Publikacja dnia: 22.06.2018

Dokument oglądany razy: 400
« inne aktualności